İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu


Prof. Dr. Saffet Köse
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Turan Gökçe
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Dr. Mehmet İrfan Karadede
Diş Hekimliği Fakultesi
Dekan V.
Prof. Dr. Sevtap Ünal
İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi
Dekan V.
Prof. Dr. Süleyman Akbulut
Orman Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Turan Gökçe
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Dekanı V.
Prof. Dr. Mehmet Emre Güler
Turizm Fakültesi
Dekanı
Doç. Dr. Mustafa Soyöz
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Makbule Didem Buhari Gülmez
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Senato Üyesi
Prof. Dr. Derya Eşen
Orman Fakültesi
Senato Üyesi
Prof. Dr. Şaban Doğan
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Senato Üyesi
Prof. Dr. Kerem Batır
Hukuk Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Adnan Kaya
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat Özkök
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Adnan Kaya
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekan V.
Prof. Dr. Mutlu Aytemir
Eczacılık Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Sıddık Korkmaz
İslami İlimler Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Derya Özer Kaya
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul
Su Ürünleri Fakültesi
Dekanı
Doç. Dr. Murat Esen
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yüksekokul Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Çevik
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Gülten Kavak
Diş Hekimliği Fakültesi
Senato Üyesi
Prof. Dr. Sevgi Tütün
İslami İlimler Fakültesi
Senato Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Senato Üyesi
Doç. Dr. Hakkı Dereli
Su Ürünleri Fakultesi
Senato Üyesi
Doç. Dr. Onur Görkem
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi
Nuretdin Memur
Raportör
Genel Sekreter
Prof. Dr. Fikri Salman
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekanı
Prof. Dr. Fatih Esad Topal
Tıp Fakültesi
Dekanı
Doç. Dr. Yasin Bulduklu
Çelebi Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Koyu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Sinem Ezgi Turunç Özoğlu
Eczacılık Fakültesi
Senato Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Sorgun
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Senato Üyesi
Doç. Dr. Uğur Bakan
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Senato Üyesi
Prof. Dr. Orhan Gökalp
Tıp Fakültesi
Senato Üyesi
Menüyü Kapat